Beregnede verdier

 Dagens standardPassivhus
Besparelse kWh / ÅrNaNNaN
Besparelse CO2 kg /ÅrNaNNaN
Kostnad isolasjonNaNNaN
Uverdi takkonstruksjonNaNNaN
   
Besparelse Kr / ÅrNaNNaN
TilbakebetalingstidNaN årNaN år

Årlig spart beløp

Tak isolert til dagens standard Tak isolert til passivhus standard
NaN,-NaN,-
TilbakebetalingstidTilbakebetalingstid
år år
Dagens standardPassivhus
Pris pr KWh (øre):   
Jeg ønsker tilbud til et konkret proskekt Last ned pdf av kalkulasjon
Disclaimer
Energiberegningene som ligger til grunn i denne kalkulatoren er utført av uavhengig 3.part for Brødr. Sunde AS ved bruk av energiberegningsprogram fra Sintef Byggforsk og input av annen relevant informasjon for tidsperiodene. Kalkulatoren gir ikke nøyaktige verdier for et konkret bygg i alle deler av de geografiske områdene, men typiske verdier/besparelser for de valgte byggtypene plassert i den tettest befolkede delen av de valgte geografiske områdene. Tilbakebetalingstid er basert på gjennomsnittspriser.